Počet nosníků ve sloupci
Výška regálu (mm)
Délka police (mm)
Nosnost nosníku (kg)

Celková délka sestavy
Hmotnost
Hloubka (mm)
Povrchová úprava
0 mm
0,0 kg

Pozinkováno

Cena bez DPH
0 Kč


Vložit do košíku


Stáhnout návod montáže

 
Fotogalerie
 
Vlastnosti

Skladujete pneumatiky k prodeji nebo sezónní pneumatiky svých klientů?
Víte, že pokud pneumatiky skladujete v nevyhovujících podmínkách, nebo nejsou-li správně uloženy, mění své fyzikální vlastnosti? Víte, že tím zkracujete jejich životnost a že pneumatiky mohou změnit své vlastnosti natolik, že se mohou stát neupotřebitelnými?

Také se Vám už stalo, že klient chtěl vidět v jakých podmínkách jsou jeho pneumatiky uskladněny?

Předkládáme Vám doporučení pro ideální skladování pneumatik, vyplývajících z normy ISO 2230 a z doporučení společnosti TÜV SÜD Auto CZ:

  • neskladujte pneumatiky volně na vzduchu (třebaže pod ochranou plachtou)
  • Váš sklad má být chladný, suchý a tmavý, má být pomalu, ale dobře větraný
  • v prostorách, kde skladujete pneumatiky, neskladujte rozpouštědla, ropné výrobky...
  • zajistěte, aby pneumatiky nebyly skladovány pod tlakem (pod váhou naskládaného sloupce nebo jiným zevním tlakem)
Skladování pneumatik na ráfcích:
  • pneumatiky nahustěte na 100 kP
  • naskládejte je do sloupce, max. 4 ks na sebe
  • sloupec přerovnejte každé čtyři týdny


Skladování pneumatik bez ráfků:
  • pneumatiky skladujte ve stoje
  • otáčejte je každé čtyři týdny


Pokud takto, odpovědně a řádně, pneumatiky skladujete, gratulujeme Vám i Vašim klientům.
Pokud ne, tak proč ne?

Že nevíte jaké technické prostředky použít, že nemáte dostatek místa pro skladování, že nezajistíterychlou dostupnost skladované sady, že si neudržíte přehled a bojíte se nebezpečí záměny a tím ztráty důvěry klienta, že ..co ještě ?

Nabízíme Vám řešení !
Prohlédněte si regálové systémy osvědčené při skladování pneumatik, zvažte své potřeby plynoucí zVašich stávajících provozních podmínek, případné potřeby plynoucí ze zavedení nových služeb Vašimklientům, posuďte, jaké prostory máte k dispozici a ostatní nechejte na nás.

Pro Vaše skladování navrhneme a instalujeme technická zařízení, která budou nejlépe odpovídat Vaším provozním potřebám, které zajistí maximální kapacitu prostoru pro uskladnění a technicko – ekonomicky optimalizují Vaše investované prostředky. Potom se můžete klientům pochlubit, jak jejich sezónní nebo nové pneumatiky skladujete.